bezpieczenstwo

 1. Praca w oparciu o dokładny wywiad medyczny.
 2. Kwalifikacje personelu:
  1. lekarze specjaliści,
  2. dyplomowane asystentki i higienistki.
 3. Zgodna z przepisami ochrona danych osobowych.
 4. Rzetelna dokumentacja prowadzona elektronicznie.
 5. Epidemiologiczne:
  1. przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki,
  2. oddzielna sterylizatornia,
  3. autoklaw,
  4. myjka ultradźwiękowa,
  5. assistina,
  6. pakiety,
  7. testy biologiczne.
 6. Nowoczesny sprzęt.
 7. Rejestracja płatności na kasie fiskalnej.