Pracujemy wg schematu, uznanego w świecie za najkorzystniejszy dla efektów leczenia stomatologicznego:

  • Badanie pacjenta i diagnoza
  • Profesjonalne czyszczenie zębów (scaling, piaskowanie, polerowanie)
  • Instrukcja higieny
  • Edukacja i motywacja
  • Indywidualny plan leczenia
  • Realizacja planu (sanacja / rehabilitacja)
  • Okresowe badania kontrolne i profilaktyka utrzymujące osiągnięty stan zdrowia.

jak-pracujemy