• Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim;
  • W 2018 dr Michał rozpoczął specjalizację z chirurgii stomatologicznej
  • W 2017 ukończył specjalizację z protetyki stomatologicznej w Przychodni Lekarsko Wojskowej Akademii Technicznej SP ZOZ w Warszawie

KURSY:

  • DSD Experience – Cyfrowe projektowanie uśmiechu
  • Odbudowy protetyczne na implantach – stopień I
  • Odbudowy protetyczne na implantach – stopień II
  • Okluzja i planowanie leczenia – część I
  • Okluzja i planowanie leczenia – część II
  • Licówki pełnoceramiczne – wykład i warsztaty praktyczne
  • Różne rodzaje koron – wykład i warsztaty praktyczne
  • Preparacja zębów pod korony i mosty. Atraumatyczna dla przyzębia metoda własna