Informacje o szkodliwości

Na podstawie art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity z 2021 r. poz. 1941) informujemy, że w związku z  działalnością firmy Nobile Dental w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.