Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w CM ENEL-MED powołano inspektora ochrony danych. Funkcję inspektora pełni Izabela Pszczółka.

Mogą Państwo kontaktować się z inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CM ENEL-MED oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy ww. rozporządzenia.

Szczegółowe informacje o formach kontaktu z inspektorem znajdą Państwo w Polityce prywatności.