Kilkanaście lat temu za estetykę w stomatologii uważało się wypełnienie w kolorze zęba.

Dzisiaj estetykę można rozpatrywać w odniesieniu do pojedynczego zęba, do całego uśmiechu lub do uśmiechu, który harmonijnie wkomponowuje się w rysy twarzy.

Naturalną konsekwencją rozwoju medycyny anti-aging było sięgnięcie do metod stomatologicznych. O ile zabiegi medycyny estetycznej wymagają regularnego powtarzania, o tyle efekt działań stomatologicznych jest trwały.

Stomatologia estetyczna

Utrata zębów i idący za tym zanik kości oraz zaniżenie zwarcia znacząco wpływają na rysy twarzy w odcinku między nosem a bródką, szczególnie u kobiet. Profil w okolicy ust staje się wklęsły, broda i nos dominują, optycznie zbliżają się do siebie. Szybciej pogłębiają się bruzdy nosowo-wargowe, pojawia się „kod kreskowy” nad górną wargą i opadanie kącików ust, niżby to wynikało z wieku pacjenta.

Aby stworzyć dobre i trwałe podparcie tkanek twarzy od wewnątrz, potrzebne jest podejście interdyscyplinarne.

Konieczna jest ortodontyczna rozbudowa łuków zębowych wraz z odtworzeniem miejsca do uzupełnienia zębów usuniętych w przeszłości.

W powstałe luki wprowadza się implanty o ile pozwalają na to warunki kostne. Jeśli ekstrakcja zęba miała miejsce wiele lat temu i doszło do zaniku kości, przed implantacją należy ją uzupełnić (augmentacja).

Po zdjęciu aparatu i zakończeniu procesu wgajania się implantów do pracy może przystąpić protetyk. Podnosi zwarcie, wykonuje korony na implantach, ewentualnie na zębach martwych i zniszczonych, pokrywa zęby licówkami jeśli jest taka konieczność.

Na zakończenie powyższych procedur stomatolog może wykonać subtelne korekty tkanek miękkich z użyciem kwasu hialuronowego bądź Botoxu®.

Wyżej opisane postępowanie, określane bywa liftingiem bez użycia skalpela lub Dental Face Lifting. Wielką zaletą tej metody jest rozbudowa bazy kostnej, co jest efektem trwałym i gwarantującym młody uśmiech.

Estetyka twarzy:

 • podparcie tkanek miękkich twarzy w okolicy bruzd wargowo-bródkowych przez odpowiednio ukształtowane łuki zębowe i uzupełnione braki zębowe,
 • poprawa profilu, uwypuklenie okolicy ust, lepsze podparcie górnej wargi w efekcie odpowiedniego ustawienia siekaczy,
 • nawilżenie tkanek przez zastosowanie kwasu hialuronowego

Estetyka uśmiechu:

 • ukształtowanie linii uśmiechu zgodnie z typem twarzy i budową ust,
 • zmiana szerokości uśmiechu, w efekcie likwidacja „czarnych tuneli” w kącikach ust,
 • rozbudowa łuków zębowych, odzyskanie miejsca na wstawienie wcześniej utraconych zębów,
 • gum reshaping – korekta brzegu dziąsłowego w celu poprawy proporcji zębów, nadania symetrii stronie prawej i lewej, poprawy uśmiechu dziąsłowego,

Estetyka uzębienia:

 • wybielanie zębów – jest to najprostszy i często wykonywany zabieg,
 • bonding – kosmetyczna odbudowę zębów nowoczesnym materiałem kompozytowym nierozróżnialnym wizualnie od tkanek zęba,
 • pokrywanie zębów zniszczonych, przebarwionych, z wieloma wypełnieniami bądź o nieładnym kształcie specjalnymi koronami pełnoceramicznymi (bez metalowej podbudowy) imitującymi doskonale własne zęby, zarówno w świetle naturalnym jak i sztucznym (np. w dyskotece),
 • korygowanie niewielkich zaburzeń w ustawieniu zębów przez zastosowanie koron protetycznych,
 • stosowanie specjalnych bezbarwnych wkładów koronowo-korzeniowych wzmacniających ząb przed założeniem korony na zęby martwe,
 • wykonywane w wybranych przypadkach licówek porcelanowych lub licówek kompozytowych laboratoryjnych, jt. metoda pośrednia pomiędzy koroną porcelanową a gabinetowym bondingiem,
  • rekonturing kosmetyczny – poprawa kształtu zębów poprzez zabieg delikatnego szlifowania,